Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 13 2014

April 10 2014

Życie z drugim człowiekiem polega na tym, że zaczyna się lubić jego dziwactwa.
— Jonathan Carroll
Reposted fromumorusana umorusana viapsychodelik psychodelik
7596 ad16 390
Reposted fromAnarriel Anarriel viapsychodelik psychodelik

March 27 2014

Czuję tęsknotę, gdy znów sobie Ciebie wyobrażam.
Reposted fromfeels feels viapsychodelik psychodelik
Chcę już. Koniecznie już być tam, gdzie powinnam, gdzie moje miejsce i jest najlepiej. W ciepłych ramionach. Tęskniłam.

March 25 2014

Zostań ze mną, żebym była lepsza,
zostań ze mną, zostań dla mnie samej.
 
Zostań ze mną, nawet gdybym
zapomniała, o co proszę...
— Agnieszka Osiecka
Reposted frompapiertiger papiertiger
Jesteś różowy krem na cieście
I byłbym Ciebie jadł
O wiele częściej,
O ile zechcesz...
Jesteś jedyna w całym mieście,
Łaskawy zrządził los,
Że chciałaś mieć mnie
W domu na jesień.
Jesteś o wiele lepszym wierszem,
Niż każdy, który ja
Rzetelnie sklecę,
Chcąc Cię uchwycić w tekście.

Pewnie nie zawsze będzie pięknie,
Ucieknę w którąś noc,
Lecz dopóki jestem
Nie broń mi, mała
Wierzyć, że
Cały świat
Nie jest wart Ciebie!

— Rogucki, Mała
2919 0bc8 390
Reposted fromscorpix scorpix viaintruder intruder
W tęsknieniu za kimś nie chodzi o czas, który minął od kiedy ostatnim razem się widzieliście,
czy rozmawialiście. Chodzi o te momenty, kiedy robiąc coś zdajesz sobie sprawę, jak bardzo chciałbyś
by ta osoba była teraz przy Tobie .
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaintruder intruder
Jeśli ktoś za Tobą tęskni to znaczy, że musieliście przeżyć razem kilka wspaniałych chwil. Wymieniliście się uśmiechami, spojrzeniami i być może sercami
Reposted fromTeardrops Teardrops viajustjustjust justjustjust
6355 e0f1 390
Reposted fromnalezycie nalezycie viajustjustjust justjustjust
Zimne dłonie. To przypadłość ludzi nerwowych i bardzo wrażliwych, neurotyków.
— not bad
Reposted fromlucia lucia viajustjustjust justjustjust
nigdy nie zostawiaj mnie z niedopowiedzeniami.
— bo nie wiem co ze sobą zrobić.
Reposted fromzzakrat zzakrat viajustjustjust justjustjust
Dopiero człowiek, przy którym przestajemy się bać i wstydzić swojej zwyczajności, niedoskonałości, bycia nie w formie, że nie stać mnie na coś, boję się, nie znoszę; dopiero możliwość pokazania takich rzeczy przy kimś, przy kim nie boimy się, że nas za to zostawi - buduje prawdziwą więź.
— Katarzyna Miller
Reposted fromavooid avooid viajustjustjust justjustjust
Mówiłem do ciebie. Byliśmy.
Rzeczy miały sens.
— Ochocki
Reposted fromGdybysByl GdybysByl viajustjustjust justjustjust
MIEJSCE

Wiesz, byłem tam
niczego nie znalazłem
nic nie zostało po nas
ani twoja szpilka do włosów
ani mój guzik od koszuli
nic, zupełnie nic
tylko pamięć jak przywołany gwizdem pies
siedziała przy mnie pozwalając się głaskać

— - Tadeusz Śliwiak

Zobaczysz,
jeszcze z tego wybrnę,
nie będzie dziury w niebie,
pamięć -
jak szybę -
wytrę...
Niech no tylko
przyjdę do siebie.
(...)

— Agnieszka Osiecka - Przyjdę do siebie.
Reposted fromnutt nutt viapapiertiger papiertiger
myśliszmisiębezprzerwy
Reposted frompapiertiger papiertiger

March 23 2014

Są rzeczy niezatapialne w alkoholu.
— wczoraj

March 18 2014

czemu o mnie nie walczysz?
Reposted frompapiertiger papiertiger
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl