Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 15 2014

Nie chcę już więcej kochać, cierpieć, czekać ani wierzyć w rzeczy, których nie potwierdza życie.
— Hłasko, Ósmy dzień tygodnia
Reposted frompapiertiger papiertiger
Każde dobre uczucie ludzkie jest święte i nie ma żadnej gwarancji, że raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele, a o to przecież w końcu chodzi.
— M. Hłasko - Ósmy dzień tygodnia
Reposted frompapiertiger papiertiger
Jednak gdy otwieram oczy, jestem sama. I już wiem, że czekałam za długo.
— Alyson Noël – Ever
Reposted frompapiertiger papiertiger
Będziemy cierpieć tak mocno,jak mocno płonął płomień naszej miłości.
— Éric-Emmanuel Schmitt – Historie miłosne
Reposted frompapiertiger papiertiger
Będziemy cierpieć tak mocno,jak mocno płonął płomień naszej miłości.
— Éric-Emmanuel Schmitt – Historie miłosne
Reposted frompapiertiger papiertiger
Wszystko będzie dobrze. Słowa, które tak naprawdę nic nie znaczą, które są mantrą rzucaną w przestrzeń i mrok jak rozpaczliwe próby uchwycenia się czegoś, gdy się spada.
— Delirium
Reposted frompapiertiger papiertiger
Wszystko będzie dobrze. Słowa, które tak naprawdę nic nie znaczą, które są mantrą rzucaną w przestrzeń i mrok jak rozpaczliwe próby uchwycenia się czegoś, gdy się spada.
— Delirium
Reposted frompapiertiger papiertiger

March 13 2014

4728 be00 390
Reposted frommaliwa maliwa viapsychodelik psychodelik
5235 25d8 390
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viapsychodelik psychodelik
Nie wiedziałem, że potrafisz tak kochać. Strasznie długo byłaś sama, co?
— Marek Hłasko, "Port pragnień"
Reposted fromadaprzygoda adaprzygoda viapsychodelik psychodelik
chodź pokażę Ci, jak bardzo chcę byś był...
Reposted fromswojszlak swojszlak viapsychodelik psychodelik
  Bardzo wtedy tęskniłem, ale najgorsze było udawanie, że nie tęsknię.
— Janusz Leon Wiśniewski - Arytmia uczuć
Reposted fromIriss Iriss viapsychodelik psychodelik
0174 4b4a 390
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna viapsychodelik psychodelik
Kto ciebie ukochać będzie umiał?
— Myslovitz - Peggy Brown
Reposted fromlifeless lifeless viapsychodelik psychodelik
2710 a5a0 390
Reposted fromnajmilej najmilej viapsychodelik psychodelik
Tak mi się nudzi bez Ciebie, tak mi się nic nie podoba.
— Agnieszka Osiecka
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viaohmarilyn ohmarilyn
Biegnij ze mną w noc i pod wiatr. 
— Pidżama Porno
Reposted frombrakperspektyw brakperspektyw viaohmarilyn ohmarilyn
Ona jest inna,
nikt zrozumieć jej nie umie
i nawet ona sama
siebie nie rozumie
od lat niezmiennie
na świat patrzy jak zza szyby
i ciągle żyje…
Ciągle żyje tak na niby.
— J. A. Masłowski, fragment “Jesiennej dumki"
Reposted fromdeviate deviate viaohmarilyn ohmarilyn
- Co Cię boli? - Wszystko mnie boli. Gdzie byś mnie nie dotknął, to mnie boli. Gdzie byś nie strzelił to trafisz we mnie.
— Edward Stachura
Reposted fromasalluhi asalluhi viaohmarilyn ohmarilyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl